PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Pracowania Architektoniczna
HAMER Marcin Hamerski
ul. Bohdana Zaleskiego 33
70-495 Szczecin
tel/fax +4891 4853760

mh@hamerski.pl